loading player ...

BCS honnor assembly (first quarter)

BCS honnor assembly (first quarter)

Video Channel: BlueTeam 1234

Title: WIKANG FILIPINO SA BANGBANSANG KALAYAN AT PAGKAKAISA

Bawat buhay, masaya't malungkot.
Ay nakalimbag sa pahina ng kasaysayan.
Mula sa pagkakasilang, patungo sa kamusmusan, maging sa paglaki, hangang sa kamatayan.

Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao sa daigdig.
Sa mga paham, siyentipiko, doktor, mangingida't mag bubukid. Bagbubukid? Bagbubukid.
Bawat isa, may mithiin. May pangarap na nais makamit nais makamit nais makamit.

Ang mailuklok ang pangalan na kasingtayog ng langit at isama sa bituin, hindi masungkit-sungkit.

Iisang diwa ang kanilang pinapanday.
Iisang mithiin sa puso nila'y bumubukal.
Iisa rin ang himig ng kanilang hinhiyaw(sigaw).
Kami'y palayain palayain palayain o bayan kong minamahal.

Aa! Oo nga pala, bilanggo sa sarili nilang bayan. May piring ang mga mata, may busal ang bibig, may gapos tanikala.

Sila ay mga buhay ngunit hindi humihinga.
Sila ay ang larawan ng masang hinahamak, lumuluha, nagdurusa.

Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon
May palawakan ng isip, msy palitan ng paniniwala. May tagisan tagisan tagisan ng matuwid.
Maging ito'y magbunga ng tuwa haha, ng lungkot, ng galit

Hanggang kailan susukatin?
Hanggang kailan bubuhayin?
Hanggang kailan maaangkin?

Isang diwa ang nagpasya, isang wikang ginamit.
Wikang Filipino! Wikang maka-diyos, makabayan at makatao.
Wukang naglalagos sa isipang makabansa.
Wikang nanunuot sa damdaming makalupa.

Ang wikang ginamit? Wikang Filipino.
Wikang ginagamit sa lahat ng dako.

(Title)

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Thank you for watching
Make sure to like share suscribe and hit the bell (ting)

English version on the comments below

Bye blue gamers👋👋

Tags:
BCS honnor
Loading...