THVL | Xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đầu năm học mới

THVL | Xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đầu năm học mới

Video Channel: THVL Tổng Hợp

Tai nạn giao thông đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, để lại bao đau thương, mất mát. Riêng đối với các em học sinh thì vấn đề an toàn giao thông lại càng phải chú trọng. Nhất là khi ý thức chấp hành giao thông của nhiều học sinh chưa được nâng cao dẫn tới nguy cơ tai nạn luôn thường trực.

#Ngườiđưatin #Ngườiđưatin24G

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn http://www.thvl.vn
YouTube: http://bit.ly/THVLTongHop
Facebook: http://www.facebook.com/VinhLongTV

, THVL | X
Loading...